Automatihasi

Funtzio matematikoak

ADD, SUB, MUL, DIV, MOD eta NEG jarraibideak inplementatzen ditugu Ladder diagramen hizkuntza erabiliz.

Soluzioak

Sub (Subtract) jarraibideak IN2 balioa kenduko dio IN1 balioari, eta emaitza irteeran jarriko du Out-en (out: = IN1-IN2).

Mul (Multiply) jarraibideak IN1-eko sarrera-balioa IN2-n adierazitako balioarekin biderkatzen du, eta emaitza out irteeran erakusten du (out: = IN1* IN2).

Div (Divide) jarraibidea erabiltzen da IN1 sarreraren balioa IN2 sarreraren balioarekin zatitzeko, eta emaitza out irteeran jartzen du (out: = IN1/IN2).

Itzuli banaketa baten gainerakoa” eredua erabil dezakegu IN1en balioa IN2rekin zatitzeko eta zatiketa horren gainerakoa out irteeran jartzeko. Hau asko erabiltzen da zenbaki bat bikoitia edo bakoitia den jakiteko.

Neg (osagarria) jarraibideak IN1en kontrako balioa (negatiboa edo osagarria) jarriko du irteeran. 1 logikoa bada (aldagai boolearra), zero bat jarriko du, eta azpijokoa.

PLC Ladder diagrama jarraibide matematikoetarako

ADD :-

MW0 balioa MW2 balioari gehitzen zaio. Emaitza MW4n gordetzen da.

SUB :-

MW6ren balioa MW8ren baliotik kentzen da. Emaitza MW10ean gordetzen da.

MUL :-

MW12 balioa MW14 balioarekin biderkatzen da. Biderketaren emaitza MW16an gordetzen da.

DIV :-

MW18ren balioa MW20ren balioarekin zatitzen da. Zatiketaren emaitza MW22n gordetzen da.

MOD :-

MD100 balioa MD104 balioarekin zatitzen da. Gainerako dibisioa MD108an biltegiratzen da.

NEG :-

MW24ren balioaren zeinua aldatu egiten da, eta emaitza MW26an gordetzen da.